Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2920 bfd7

Julianne Moore as “Famous Works of Art”

Julianne Moore as “Famous Works of Art” by Peter Linderbergh - for Harper’s Bazaar

Seated Woman With Bent Knee by Egon Schiele, La Grande Odalisque by Ingres, Saint Praxidis by Vermeer, The Cripple by John Currin, Les danseuses by Edgar Degas, Madame X by John Singer, Girl with a Pearl Earring by Vermeer, Woman With a Fan by Modigliani, Man Crazy Nurse #3 by Richard Prince, Adele Bloch Bauer I by Gustav Klimt.

9132 58e3
Dlaczego nieobecność tak bardzo potęguje miłość?
— Audrey Niffenegger "Zaklęci w czasie"
Reposted fromsaphirka saphirka viamakemewannadie makemewannadie
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz.
— Federico Moccia
1859 163e
Reposted fromsaski saski viabufka bufka
1457 6c4e
Reposted fromseaoflove seaoflove viabufka bufka
1791 e400
Reposted frompesy pesy viamakemewannadie makemewannadie
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viabufka bufka
8767 ad41
Reposted fromwhatashame whatashame viamsitudinis msitudinis
6676 dcf0
7492 b9f5 500
3744 8d19
1321 ab7d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamsitudinis msitudinis
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted frommadlenaa madlenaa viaaudreyhepburn audreyhepburn
3069 496b
Reposted fromlabellavita labellavita viawerqq werqq
3179 9d9f 500
Reposted fromwujekbenten wujekbenten viabufka bufka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl